خیلی وقت بود میخواستم بنویسم ولی نمی شد

به هر حال ایام امتحانات بود به علاوه اینکه درگیر هماهنگیای لازم برای اردوی تابستان بودم

خیلی فکر کردم از چی بنویسم

انقدر اتفاقات عجیب و غریب افتاد توی این یک ماهه که یک هفته فقط ثبت کردنشون طول میکشه

معجزات طبق معمول ( این سه کلمه "معجزات طبق معمول" از بزرگترین پارادوکس های تاریخ بشریته )چپ و راست برامون اتفاق می افتاد و کارا هر جایی به مشکل میخورد دو روز بعدش خودش حل می شد

از اینجور مسائل عبور میکنم چون دیگه گفتن نداره